Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2018

 
1. Nyt fra formanden
ad 1) Det er gået godt for både 1. og 2. holdet, faktisk over forventning. En tak til de berørte trænere og ledere omkring disse hold.

2. U19 holdet
ad2) U19 holdet har desværre ikke været nogen succes, der er ikke opbakning nok til holdet.

De starter op sammen med seniorerne til foråret, og hvis der er nok, og træner og ledere kan komme på plads er der mulighed for egen træning og hold. Dog er der stadig manglende kontingent fra nogle, og de er låst og kan ikke spille andre steder.

3. Nyt fra seniortræner Jonas Bæk
ad3) Jonas Bæk overvejer at få flyttet 1. holdets kampe fra lørdag til fredag. Han mener at der vil være færre afbud. Turneringen er fastlagt, så det er noget der skal søges kamp for kamp.

  1. holdet vil gerne have bolddrenge og U10 og U12 har givet tilsagn om gerne at ville. Til gengæld vil drengene gerne se nogle seniorer til deres træning ind imellem.

4. Nyt fra kasseren
ad4) Regnskabet blev fremlagt, og vil blive gennemgået på generalforsamlingen den 26. november.

 

5. Uddelegering af ungdommensformandens opgaver:
ad6) Aftales med ny ungdomsformand efter generalforsamlingen.

 

6. Generalforsamling d. 26 november 2018
ad6) Jes udsender dagsorden.

 

7. Julefodbold 2018 Herlufmagle
ad7) Julefodbold/ det er berammet til 22. december med tilmelding kl. 12 -13, dog vil der i år være mulighed for at købe billet over facebook.