Referat af Bestyrelsesmøde den 8. april 2019

 

 1. Nyt fra formanden
  ad 1) Vintersæsonen er forbi, og den er gået fint. Forårssæsonen er så småt gået i gang. Seniorerne har spillet deres første turneringskamp, og det blev til sejr til førsteholdet men nederlag til andetholdet. 
 2. Nyt fra seniorformanden
  ad 2) Seniorafdelingen er udfordret på trænergerningen, da Jonas har valgt at stoppe efter sommerferien. Derfor søges der en ny træner til næste sæson. 
 3. Nyt fra ungdomsformanden
  ad3) Ungdomsafdelingen vil gennem opstarts-og/afslutningsfester lave lidt penge til foreningen, det vil ske via tilmeldingsgebyr. Ligeledes vil de lave en stand til 4160 Susåfesten, hvor de bl.a. har lånt en hastighedsmåler gennem DGI. Dette skulle også gerne give lidt penge til foreningen. 
 4. Nyt fra kasserer
  ad 4) Der er problemer omkring kontingentbetaling i seniorafdelingen. Jonas Bæk vil sørge for at bringe dette i orden. Til gengæld har ungdomsafdelingen anderledes styr på deres medlemmer, så her er det i orden. 
 5. Trænersituationen (1. & 2. holdet samt miniput)
  ad 5) Som nævnt i punkt 2 arbejdes der på at finde en ny træner til seniorerne.
  Daniel er ny træner for de 3 -5 årige, og han startede op med omkring 20 børn.
 1. Kassererjobbet
  ad 6) Ib Helt fortsætter indtil videre. 
 2. Kontingentsatser
  ad 7) Som det blev vedtaget på generalforsamlingen er kontingentet steget med 50 kroner, og det holdes der fast i indtil videre. Er der skaffet penge i kassen til efteråret, kan det muligvis blive sat ned igen. 
 3. Evt.
  ad 8) Intet

Næste bestyrelsesmøde 27. maj 2019 kl. 19.00