Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 4. november 2019

 

  1. Nyt fra formanden/Seniorformanden

ad 1) Seniorafdelingen kører fint, måske skulle førsteholdet have haft lidt flere point i efteråret.
Der søges efter en ny assistent træner, da Morten har sagt op.
Træningstider efter jul vil til at starte med være tirsdag, torsdag og lørdag.
Der vil blive startet et hold op for 50+.
Niels Bent takker Ivan for at have været meget hjælpsom i den sidste tid.

2. Nyt fra Ungdomsformanden

ad 2) Der har været lidt problemer med at finde trænere til alle hold i ungdomsafdelingen, men det er ved at være på plads nu.
I ungdomsafdelingen er der 3 hold der spiller indendørs fodbold i vinter.
U 13 træner en gang ugentligt udendørs i vinter.
U 14 og 15 træner 2 gange ugentligt i vinter.
Ungdomsafdelingen har indtil nu haft et samarbejde med Brøndby, men nu vil de blive tilknyttet talentcenter Ringsted.

3. Nyt fra kasserer

ad 3) Der bliver ledt efter ny kasserer

4. Nye bestyrelsesposter

ad 4) Alle i bestyrelsen ønsker at fortsætte efter generalforsamlingen.

5. Generalforsamling

ad 5) Generalforsamlingen bliver som vanligt sidste mandag i november, som i år er 25. november 2019 kl. 19.

6. Julefodbold

ad 6) Julestævnet bliver den sidste lørdag inden jul, den 21. december 2019.
Som sædvanlig mødes der ind kl. 12 til trækning af hold, og kl. 13 starter stævnet.

7. Evt.

ad 7) En lille snak om tilskuerfaciliteter ved kunstbanen.