Referat af bestyrelsesmøde 29. juni 2020

Fraværende: Jonas Bæk

1. Nyt fra fungerende formand
ad 1) Charlotte Larsen er ved at blive sat ind i kasserer jobbet.

Charlottes kommende opgaver:

– Betale regninger
– Kontingenter/ inddrivelse via mail som oplyses på hjemmesiden
– Oprette mobilpay til klubben
– Oprette mailadresse til klubben
Charlotte bruger de næste måneder til at overtage kasserer opgaver fra Ib, og efter generalforsamlingen i november, tages stilling til Charlotte´s endelige opgaver.

2. Nyt fra ungdomsformand
ad 2) Tilmelding og redigering af hold til kommende sæson er på plads.

Corona tiden har været kontingent fri, hvilket har skabt lidt nye medlemmer. Efterår og vinter bliver til alm. kontingent. Ungdomsafdelingen har modtaget 5.000 kr. fra LIONS.

3. Økonomi/ Ny kasserer
ad 3) Se pkt. 1

4. Kontingent inddrivelse
ad 4) Se pkt. 1

5. Ekstraordinær generalforsamling?
ad 5) Ingen ekstraordinær generalforsamling.

6. Opgavefordeling
ad 6) Rene laver en tegning til Kommunen, så der kan komme gang i, at hegnet ved kunststofbanen bliver flyttet så tilskurerne ikke står og kigger fodbold igennem et hegn. På en arbejdsdag vil bestyrelsen lægge fliser på centrale steder. Bl.a. vil der blive lagt fliser i hullet i hækken, hvor spillere går igennem når de skal på kunststofbanen. 

7. Seniortrænere kontrakter
ad 7) Seniortrænere fortsætter på vilkår som hidtil.

8. 1. holdets spiller tøj – vask af spillertøj
ad 8) Morten og Hjalte varetager kontakten til Seiffert sport mht. til spiller tøj. Ivan har kontakten på ungdomssiden.

9. Facebook oplæg af ungdomskampe
ad 9) Rene hjælper til med oplæg for ungdommen

10 .Evt.
ad 10) Morten tager kontakt til Vestpressening ang. reklameophæng, det vil være både gamle og nye reklamer.
Ivan Larsen vil gerne have en plan over de kampe hvor han skal grille.
Ligeledes vil Ivan gerne selv stå for indkøb til grillen.

 

Næste møde 31. august kl. 19