Dagsorden – 11/06-2018

  1. Nyt fra formanden
  2. Nyt Fra seniorafdelingen
  3. Nyt fra ungdomsafdelingen
  4. Nyt fra kasserer
  5. Tiltag til flere tilskuere næste sæson
  6. Hjemmesiden
  7. Evt.
  8. Næste møde

Til stede: Niels Bent Petersen, Kristoffer W. Pedersen, Jonas Bæk, Martin Møller & Jakob W. Hjaltason

Referent: Ulla

1) Niels Bent byder velkommen, og siger at seniorernes sæson er gået fint. Førsteholdet er rykket op og andet holdet slutter midt i rækken.

Jonas Bæk, Søren Brun fortsætter som trænere og Henrik Falkenberg er gået i tænkeboks en måneds tid mht. trænergerning til næste år.
Førsteholdet blev nummer 1 i deres række, og skal derfor ud at spille om sjællandsmesterskab.

2) Der er nogle sponsorer, hvor der er sket nogle fejl i processen med skilte. Dette skal være på plads til første kamp i efterårssæsonen.

3)Trænersituation i ungdomshold.

miniholdet:               Andrias fortsætter med evt. hjælp fra Kasper Ramsing

kommende u8:         Nicolas, Daniel Holm og Kristian

kommende u10:       Kristoffer fortsætter og skal finde en ny istedet for Henrik Falkenberg.

kommende u11:       Jesper træner fortsat, men skal have en ny til at tage med til kampe.

kommende u12:       Jesper fortsætter.

kommende u13:       Alle fortsætter.

kommende u14:       Alle fortsætter.

kommende u19:       Alle fortsætter.

u10 og u11 spiller træningskamp på lørdag, hvor der er sommerfest i Herlufmagle.

Niels Bent bestiller markeringsmåtter til ungdomsholdene.

4) Intet nyt. Men vi søger med lys og lygte efter en kasser, da Ib Helt gerne vil slippe ansvaret men stadig være behjælpelig.

5) Der kan søges om, at første og andet holdet spiller hjemme samme dag. Andet holdet kunne spille kl. 12 og første holdet kl. 14.
Vi snakkede om at lave nogle afsatser ovre på skrænten og en spillerboks foran afsatsen.
Til start skal der laves en skitse over skræntens udformning, så vil Niels Bent tage forhandlingerne med Kommunen.
Musik på stadion.

6) Hjalte ligger et skriv op om oprykningen. Derudover opfordres alle trænere til at lægge et skriv op på hjemmesiden omkring den forgangne sæson.

7) Intet

8) Mandag den 9. juli 2018 kl. 19.00